Friday, November 27, 2020

Firemist Silver Honeycaster HCDC "Hybrid"

  White limba body Birdseye maple neck EIR fretboard Ron Ellis Custom set EVO 47104 fretwire 7lbs