Friday, November 27, 2020

Firemist Silver Honeycaster HCDC "Hybrid"

 


White limba body
Birdseye maple neck
EIR fretboard
Ron Ellis Custom set
EVO 47104 fretwire
7lbs

No comments: